Pszichológiai tanácsadás

Életünk során számos nehéz időszakot élünk meg. Ezek gyakran átmenetekhez kötődnek, krízisekhez, amelyek magukban hordják a megújulás csíráit, azonban rombolóak is lehetnek. A tinédzserkor, a pályakezdés, a házasság, a gyermek érkezése, a munkahely változtatás, a válás vagy a házastárs halála, és még sok minden más, mind olyan megpróbáltatások, amelyek igénybe veszik lelki erőforrásainkat. Gyakran egyedül ezek az erőforrások kevésnek bizonyulnak, és - kétségbeeséssel járó - válságot élünk át.

Problémás élethelyzeteink természetesen különböző féle beavatkozást igényelhetnek.

Sok esetben tájékozódási pontokra van szükségünk a választási lehetőségek és azok következményei felől. Érdekek ütközésével találkozunk, azonban reális és határozott döntési lehetőségeink vannak.

Bonyolultabb esetben a helyzet nem látható ilyen tisztán, a lehetőségek bizonytalanok. Nem láthatóak a következmények, a jó és a rossz választások nem különülnek el világosan.

Komolyabb esetekben erős érzelmi konfliktusok kísérik a helyzetet. Nagy feszültséget élünk át, nem értjük mi történik és azt sem tudjuk mire vágyunk, vagy ha tudjuk, azokat kivitelezhetetlennek érezzük. Eltávolodtunk a valóságtól, teljes mértékben érzelmeink és irreális vágyaink foglyai vagyunk.

Ha tehát úgy érzi (egy szakemberrel) talán könnyebb lenne:

- megváltoztatni élethelyzetét,
- túljutni lelki válságán,
- visszanyerni lelki egyensúlyát,
- elviselni és orvosolni családi problémáját,
- enyhíteni vagy megoldani munkahelyi konfliktusát,

keressen meg minket.

Kiknek, miben tudunk segíteni?

Szolgáltatásaink a lelki egészséget érintik, amelynek károsodása hasonló szenvedést tud okozni, mint egy testi baj.

Ha Önnek hosszabb ideje fennálló lelki, életviteli problémája, konfliktusa van, amelynek orvoslása - úgy érzi - meghaladja erejét, valószínűleg szakember segítségét igényli.

Amellett hogy pszichológusaink közvetlenül rendelkezésére állnak pszichológiai tanácsadásban, szeretnénk az ilyen irányú tanácsadást keresőknek megkönnyíteni a megfelelő szakember megtalálását

- kollégáink közül

- másrészt a tágabb pszichológusi közösségből, ha problémájára megfelelőbb szakembert ismerünk.

Mi a pszichológiai tanácsadás?

A tanácsadó szakember elfogadó, biztonságos légkört teremtve segít a konfliktusos helyzet valamiféle megnyugtató feldolgozásában és rendezésében.

A kliens önfeltárása már önmagában is feszültség csökkentő. Ezen kívül, az önfeltárási folyamat elvezet az érzelmek egyre jobb tisztázásához, és a helyzet reálisabb értékeléséhez. Ezután a kliens képes lesz új nézőpontok kialakítására is. A problémák szükségletté való átalakítása után következik a célok megfogalmazása, aminek elengedhetetlen kritériuma a vágyak és a valóság (képességek, lehetőségek) összehangolása, hogy reális célokat tűzhessünk ki.

Végül a célok eléréséhez hozzásegítő belső feladatok megvalósítása következik, azaz a szükséges képességeket próbáljuk elsajátítani és gyakorolni. Ilyenek lehetnek például: a problémás helyzetek korai felismerése, kommunikációs fogások, önnyugtató stratégiák, stb.

A tanácsadási folyamat egy modellje:

elfogadó, biztonságos légkör

nyil.jpg (4982 Byte)

kliens önfeltárása

nyil.jpg (4982 Byte)

érzelmek egyre jobb tisztázása

nyil.jpg (4982 Byte)

irracionális hiedelmek, sémák felismerése

nyil.jpg (4982 Byte)

helyzet reálisabb értékelése

nyil.jpg (4982 Byte)

problémák szükségletté alakítása (mire vágyom? mit szeretnék elérni?)

nyil.jpg (4982 Byte)

célok megfogalmazása

nyil.jpg (4982 Byte)

alternatív, racionális gondolatok, sémák kialakítása

nyil.jpg (4982 Byte)

szükséges képességek elsajátítása és gyakorlása

Mikor javasolt a tanácsadás?

Abban az esetben, ha egy probléma olyan jelentőssé válik, hogy - bármilyen szempontból - zavarja életvitelünket. Ha rossz hangulatunk miatt jó ideje nehezünkre esik kikelni az ágyból, vagy a munkahelyi stressz miatt tartósan nem tudunk kikapcsolni, esetleg aludni sem, valószínűleg tanácsadói segítségre van szükségünk.

 Miért szükséges a tanácsadó?

A tanácsadó különbözik a minket - még oly szívesen is - meghallgató barátainktól, szüleinktől. Nem érintett a problémában, kívülről, objektíven tud a helyzetre tekinteni. Osztatlan figyelmet ad, így a kliens képes olyan érzelmeket is a felszínre hozni, amelyekről talán maga sem tudott.

A tanácsadó gyakran tükrözi a kliens szavait, mondatait, emiatt a kliens egyre árnyaltabban képes megfogalmazni problémáját. Eközben, és ez a tanácsadás egyik legfontosabb hozománya, csökken a kliens feszültsége, mert a tanácsadó immár vele közösen viseli terhét.

Felhasznált irodalom: Bp. 1994.; Wiegersma, S.: Hogyan adjunk pszichológiai tanácsot. in: Ritoók P.-né-G. Tóth M. (szerk.): Pályalélektan. Bp. 1994.

  magyarenglish
     

Bemutatkozunk

Munkatársaink

Pszichológiai
tanácsadás


Állásinterjú felkészítés

Csoportok /
Tréning


Aktuális

Kapcsolat

Linkek